La Fàbrica

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Fàbriques

Comarca: Tarragonès

Municipi: Catllar, El

Adreça: Camí de Mas Moragues

Descripció:
La fàbrica de paper està lligada al riu Gaià i a la seva història. Consta d'un edific d'habitatges i dos edificis fabrils. En un primer moment es va construir la coneguda com fàbrica vella, l'any 1754, amb ampliacions posteriors. L'any 1860 es va construir la fàbrica nova, activa fins el 1912. Després es va transformar en fàbrica tèxtil, en funcionament fins el 1975.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici industrial. Molí paperer, fariner i fàbrica tèxtil.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIII, XVIII, XIX i XX

Localització: Sortint del nucli del Catllar pel camí del mas de Moragues, en sentit nord, vora el riu Gaià.

Descripció:

L'element més antic d'aquest conjunt d'edificacions és d'època medieval, un molí fariner de planta rectangular construït amb carreus, on destaquen les cobertes de voltes apuntades, les espitlleres de ventilació de gran mida i altres espitlleres defensives. L'entrada de l'aigua es feia per un aqüeducte sobre arcs, i l'accés de la façana meridional és a través d'un portal d'arc rebaixat rematat per una espitllera de ventilació.

La coneguda com fàbrica vella, el primer molí paperer, es va construir el 1754, i consta d'un edifici de planta baixa i dos pisos de planta rectangular, format per tres crugies. La coberta està feta amb un encavallat de fusta i bigues que suporten una teulada a doble vessant. L'accés es fa per un portal de mig punt de dovelles, i en el primer pis trobem la residència, definida per dos balcons en la façana. Per sobre es troba el mirador, caracteritzat per la seqüència de finestres que culminen el pis superior, característiques dels molins paperers dels segles XVIII i XIX. Es va ampliar l'any 1845 amb dues crugies més, i la xemeneia del molí es troba integrada en l'edifici.

També comptava amb un edifici auxiliar per contenir les calderes en la planta semi-soterrada, el comptador en la planta baixa i els habitatges dels trealladors al primer pis. Aquest edifici es caracteritza per la balconada sostinguda per permòdols de pedra en la façana.

La fàbrica nova es va construir el 1860, adaptant-se a la tecnologia del moment. Consta de planta baixa i tres pisos superiors, amb un cos adossat on es trobava la caldera i la màquina de vapor. La façana de la planta baixa es caracteritza pel portal i les finestres d'arcs plans, mentre que les obertures dels pisos superiors es resolen amb arcs escarsers. També està provist de xemeneia, de planta quadrada i secció tronco-piramidal, seguint la mateixa estructura que la de la fàbrica vella. Va estar en funcionament fins el 1912, quan es transforma en fàbrica tèxtil.

Posteriorment l'any 1914, es va construir una central elèctrica el 1914, en funcionament fins el 1972. El 1975 la fàbrica tèxtil va tancar definitivament.

 

Notes històriques:

S'hi fabricà paper fins l'any 1912 esdevenint desprès fàbrica textil. L'any 1914 s'intalà una central eléctrica que va funcionar fins l'any 1972. L'any 1975 la fàbrica tèxtil, a cuasa de la crisi, va tancar.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà-dolent

Bibliografia:

Inclòs en el Catàleg de béns a protegir del Pla d'ordenadació urbanística del Catllar.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Desús

Adreça: Camí de Mas Moragues

Telèfon: 977 65 31 01 (Ajuntament del Catllar)

Fax: 977 65 31 08 (Ajuntament del Catllar)

Lloc web: http://www.elcatllar.org/la-fabrica-detall

Adreça electrònica: info@elcatllar.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.179265], [1.328426]