Nucli Històric de Conesa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Municipi: Conesa

Adreça: Carrer de Dalt.

Descripció:
El nucli antic de Conesa, delimitat per les velles muralles, està format per un gran nombre de carrers estrets i tortuosos, alguns coberts amb voltes, que conserven plenament el traçat medieval. En les darreres dècades el conjunt urbà s'ha anat rehabilitant i avui constitueix un dels pobles més interessants de la comarca.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic.

Estil: Obra popular.

Datació: Medieval.

Localització: Nucli històric.

Descripció:

El nucli de Conesa està conformat per un primer recinte clos, corresponent al primitiu castell, desaparegut, i un segon recinte que a partir del segle XVI va donar lloc a creixements al llarg dels camins d'accés.

Els elements més rellevants  són les restes del castell, del recinte emmurallat, el Portal Reial o de Sant Antoni, i el de Santa Maria. També cal destacar l'església parroquial de Santa Maria, dels segles XIV i XV, i les restes de l'Hospital de Sant Antoni, fora del recinte murat i situat davant del Portal Reial. Són també remarcables: el traçat del carrer Revalla, al costat de la primera muralla del segle XII, on hi havia el call, així com Cal Gallard i la Casa del Delme.

Dels edificis residencials adossats al recinte emmurallat cal destacar Cal Fuster, Can Jan, Cal Mestret, Cal Moliner.  Mentre que Cal Rafel, Cal Treso, Cal Castell, Cal Mingu, Cal Magí, Cal Pableroc, Ca l’Esquerre Vell i Cal Pelegrí, entre d’altres, i destaquen per la conservació de l’arcada amb dovella a la porta d’entrada i la data de construcció de la casa.

Notes històriques:

L’existència de Conesa està documentada per primer cop amb la Carta de Poblament de l’any 1043, per la que el comte Ramon Berenguer I atorga un territori a Bernat Seniofred amb la condició de construir-hi un castell de defensa.

Tipus: BCIN

Disposició: Acord Govern Generalitat.

Data disposició: 08/03/2011

Publicació: DOGC 10/03/2011

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Conjunt urbanístic.

Observacions:

També s'ha delimitat l'entorn de protecció del conjunt com a forma de mantenir el control visual de les perspectives del conjunt històric i mantenir un diàleg coherent entre el conjunt històric i la resta de teixit urbà.

Adreça: Carrer de Dalt.

Telèfon: 977 898 235 Ajuntament.

Fax: 977 898 235 Ajuntament.

Lloc web: http://patrimoni.serviconca.org/monuments/detall.php?id=689

Adreça electrònica: http://www.conesa.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.519212], [1.291528]