Casa Plaça de l'Església núm. 4

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Constantí

Adreça: Plaça de l'Església 4

Descripció:
Casa senyorial de planta baixa, pis noble i golfes d'aspecte neoclàssic, que es troba a la plaça de l'Església.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casal

Estil: Neoclàssic

Datació: 1896

Localització: Nucli històric

Descripció:

Aquest edifici es caracteritza per l'aspecte neoclàssic que li atorguen elements com el portal d'arc de mig punt adovellat, la balconada correguda del pis noble, a la que s'accedeix mitjançant obertures emmarcades per pilastres de pedra rematades per un frontó decorat. Les golfes presenten finestrals allargassats motllurats, també emmarcats per blocs de pedra. Per sobre trobem una cornisa sustentada per mènsules de pedra.

Notes històriques:

La seva construcció data del 1896.

Tipus: BCIL

Disposició: Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993. POUM, Catàleg de Béns.

Data disposició: 09/07/2008. Aprovació definitiva comissió urbanisme.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Plaça de l'Església 4

Telèfon: 977 520 521 (ajuntament de Constantí)

Fax: 977 521 121 (ajuntament de Constantí)

Lloc web: http://www.constanti.cat

Adreça electrònica: ajuntament@constanti.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.153767], [1.212452]