Clos Montserrat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Constantí

Adreça: Camí de Centelles

Descripció:
El Clos de Montserrat, format per un conjunt d'edificacions on destaca l'habitatge i la capella, inclou dins la seva superfície, l'antic Mas Alemany i l'antic Mas Pau Cirera.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia

Estil: Barroc popular

Datació: Segles XVI-XVII i XIX.

Localització: Afores del nucli urbà, en l'extrem sud-oest del terme, vora el camí de Centcelles.

Descripció:

El Clos de Montserrat és un conjunt arquitectònic format per un gran edifici que conté la casa principal, a l'esquerra de la qual hi hala capella. També hi trobem la casa del masover i una altre edifici que era l'antiga casa del guàrdia.

El casal principal el formen un cos central de planta quadrada i dos cossos laterals amb porticats en el primer pis. Presenta una estructura tradicional de planta baixa, pis noble i golfes, coberta per una teulada a quatre vessants. L'entrada es fa per un portal d'arc escarser fet amb pedres treballades. La resta d'obertures, tant finestres com balcons, també estan emmarcades per blocs de pedra treballats.

La capella té un portal definit per un arc escarser, sobre la que es va col·locar un ull de bou. El pis superior de l'església està definit per un porticat frontal i lateral d'arcs de mig punt. Culminant la part més alta de la façana es va situar un campanar d'espadanya d'un sol ull.

Notes històriques:

El mas probablement té un origen en els segles XVI o XVII. La casa principal és d'aspecte vuitcentista, igual que la capella foren construïdes a finals del XVIII. A princips del XIX la propietat de la finca es constitueix en tot un tancat que passa a anomenar-se Clos.

Tipus: BCIL

Disposició: Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993. POUM, Catàleg de Béns.

Data disposició: 09/07/2008. Aprovació definitiva comissió urbanisme.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AMIGÓ I ANGLÈS, R.1968:"Els topònims del terme municipal i del poble de Constantí", Tarragona.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Masia

Observacions:

En tot el seu tancat hi existeix una xarxa de camins molt ben integrada en el paisatge
agrícola de la zona.

Adreça: Camí de Centelles

Telèfon: 977 520 521 (ajuntament de Constantí)

Fax: 977 521 121 (ajuntament de Constantí)

Lloc web: http://www.constanti.cat

Adreça electrònica: ajuntament@constanti.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.136090], [1.190276]