Església parroquial de Sant Feliu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Tarragonès

Municipi: Constantí

Adreça: Plaça del Castell / Carrer Major.

Descripció:
L'església parroquial de Constantí va ser construïda entre els anys 1735 i 1744, substituint un temple anterior.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església parroquial

Estil: Barroc

Datació: Segle XVIII (1735-1744)

Localització: Nucli històric

Descripció:

L’església de Sant Feliu té una gran presència arquitectònica. La seva planta presenta una creu llatina inscrita en un rectangle. Consta de tres naus, cimbori amb cúpula sobre el transsepte i absis poligonal.  La nau central es cobreix amb una bòveda de canó amb llunetes i les laterals es cobreixen amb bòveda d’aresta. La portada és adintellada, emmarcada per pilastres toscanes i una fornícula rematant el conjunt de la portada, que a l’actualitat es pot contemplar buida. Les reformes portades a terme per Josep Maria Jujol, són exclusives a l’interior de l’església i afecten a reixes, plafons, baranes, bancs confessionaris i reclinatoris.

Notes històriques:

L'església té el seu origen en la reconstrucció d’una església que existia prèviament, però que va quedar
petita i en semiruïnes, d’aquesta reconstrucció en va sortir l’actual església de Sant Feliu. Aquesta fou restaurada l’any 1621, i no va ser senzilla sinó força important, prova d’això la donen la firma de capítols entre els Jurats de Constantí i el mestre d’obres Joan Corder de Tarragona. L’actual església es consagrà l’any 1749, en temps del rector de la Fontena i de Cruïlles, en un acte que presidia el governador Camo de Tarragona. Aquest fet no va implicar l’acabament definitiu de les obres ja que el campanar es va construir posteriorment.

El 1913 l'arquitecte Josep M. Jujol va remodelar el baptisteri i, el 1927, va dissenyar les reixes de les capelles i part del mobiliari religiós.

Tipus: BCIL

Disposició: Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993. POUM, Catàleg de Béns.

Data disposició: 09/07/2008. Aprovació definitiva comissió urbanisme.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Cortiella i Òdena, F.: Història de Constantí, Sindicat Agrícola de Constantí, 1981.

“L’arquitectura de J. M. Jujol”. J.F. Rafols. COACB 1974
“Cartas de población i franquicia de Catalunya” Font i Rius. Vol.II pàg. 733
“Arxiepiscopologui” Blanch. Vol I. pàg. 135

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Culte catòlic. Parròquia

Adreça: Plaça del Castell / Carrer Major.

Telèfon: 977 52 32 29

Lloc web: http://www.constanti.cat

Adreça electrònica: ajuntament@constanti.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.154230], [1.212969]