Mas de Barber

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Constantí

Adreça: Ctra. de Constantí a Reus, km 5

Descripció:
El Mas de Barber, malauradament avui dia força mal conservat, és una edifcació de planta quadrada que, al seu interior, conserva pintures on es representen els savis grecs, i que s'han atribuït al pintor M. Fortuny.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia

Estil: Neoclàssic

Datació: Segle XIX

Localització: Carretera de Constantí a Reus, a l'alçada del km 5, i a 300 m al sud del Mas de Folch.

Descripció:

El Mas de Barber és una edificació de planta quadrada, que consta de planta baixa, pis i terrat. A ambdós costats de l'edifici principal trobem uns murs que comuniquen amb unes dependències que feien de magatzem. Les parets exteriors del mas estan esgrafiades, tot i que l'estat de conservació no és gaire òptim. L'accés es fa a través d'una porta arquitrabada, davant la qual es conserven unes columnes que servirien, originalment, per definir una glorieta.

Notes històriques:

L'interior de la casa, malgrat el mal estat de conservació, conserva pintures al fresc de diferents savis grecs, que hom atribueix a l'artista reusenc Marià Fortuny.

Tipus: BCIL

Disposició: Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993. POUM, Catàleg de Béns.

Data disposició: 09/07/2008. Aprovació definitiva comissió urbanisme.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

AMIGÓ I ANGLÈS, R.1968:"Els topònims del terme municipal i del poble de Constantí", Tarragona.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Ctra. de Constantí a Reus, km 5

Telèfon: 977 520 521 (ajuntament de Constantí)

Fax: 977 521 121 (ajuntament de Constantí)

Lloc web: http://www.constanti.cat

Adreça electrònica: ajuntament@constanti.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.152322], [1.169889]