Mas de Bover

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Constantí

Adreça: Ctra. Reus-Constantí km 3,8

Descripció:
Edifici senyorial dels segles XVIII-XII, envoltat de diverses dependències, que ha estat transformat en una escola agrària depenent de la Generalitat.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVIII i XIX

Localització: A la carretera entre Reus i Constantí.

Descripció:

Aquest mas senyorial consta d'una planta baixa, pis noble amb grans finestrals emmarcats per pilastres. Per sobre trobem el pis de les golfes, definit per una galeria de solana. En un dels extrems s'aixeca una torre sobre la resta del conjunt.

Les obertures estan totes emmarcades per blocs de pedra o motllures, d'estil neoclàssic, pintades de color ocre, que destaquen sobre la façana blanca.

Notes històriques:

L'edifici fou bastit probablement a finals del XVIII o principis del XIX.

Tipus: BCIL

Disposició: Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993. POUM, Catàleg de Béns.

Data disposició: 09/07/2008. Aprovació definitiva comissió urbanisme.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AGUILLÓ R. , "Els topònims del terme municipal del Poble de Constantí"

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Escola agrària. Granja experimental

Observacions:

Actualment s'ha transformat, amb una sèrie de noves dependències annexes, en la seu de l'escola agrària de Mas Bové, depenent de la Generalitat de Catalunya.

Adreça: Ctra. Reus-Constantí km 3,8

Telèfon: 977 520 521 (ajuntament de Constantí)

Fax: 977 521 121 (ajuntament de Constantí)

Lloc web: http://www.constanti.cat

Adreça electrònica: ajuntament@constanti.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.169707], [1.168456]