Mas de Ventura

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Constantí

Adreça: Camí d'Almoster

Descripció:
D'aquesta masia ja es tenen notícies el 1700. Comptava amb una gran partida de terra, actualment ocupada pel polígon industrial. De fet, el mas és actualment la seu de les oficines del polígon industrial del Francolí.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia

Estil: Neoclàssic

Datació: 1700

Localització: Polígon industrial Francolí

Descripció:

En aquest mas s’hi troben actualment les oficines del polígon industrial del Francolí. Es una hisenda molt gran que constitueix una partida de terra. La masia és una de les més notables del terme per la seva magnitud. Havia estat fortificada i encara conserva les restes de les defenses. L’edifici presenta les característiques segu¨ents, consta de planta baixa, pis noble i golfes; a ambdós costats de l’edifici hi ha galeries emmarcades per cars de mig punt, que donen singularitat al conjunt, juntament amb la petita església. El mas està tot ell arrebossat de calç. Presenta a la façana principal un rellotge de sol. L’església està adossada al costat dret de la masia i és d’estil neoclàssic. Té un frontó que es recolza damunt de quatre columnes estriades d’estil dòric. Dins l’església no hi ha res a excepció d’un orgue en bastant mal estat de conservació.

Notes històriques:

Les primeres notícies del mas daten del 1700. Però hi ha reconstruccions i ampliacions que poden ser dels segles XVIII i XIX.

Tipus: BCIL

Disposició: Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993. POUM, Catàleg de Béns.

Data disposició: 09/07/2008. Aprovació definitiva comissió urbanisme.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

AMIGÓ I ANGLÈS, R.1968:"Els topònims del terme municipal i del poble de Constantí", Tarragona.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Oficines del polígon industrial Francolí.

Observacions:

El Mas de Ventura també es coneix com Mas de Giner i de Santa Maria.

Adreça: Camí d'Almoster

Telèfon: 977 520 521 (ajuntament de Constantí)

Fax: 977 521 121 (ajuntament de Constantí)

Lloc web: http://www.constanti.cat

Adreça electrònica: ajuntament@constanti.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.162529], [1.179705]