Molí paperer

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Tarragonès

Municipi: Constantí

Adreça: Camí de Centcelles

Descripció:
Aquest és un dels tres molins que es van ubicar a la zona de Centcelles, sortint de la vila de Constantí pel camí de Centcelles en direcció est, i aprofitant l'energia hidràulica que els hi proporcionava la Sèquia dels Molins.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici industrial. Molí paperer

Estil: Popular

Datació: Segle XV

Localització: Afores del nucli de Constantí, seguint el camí de Centcelles en direcció est.

Descripció:

Aquest és l'únic dels molins de la zona de Centcelles, d'origen medieval, que no estava dedicat a la producció de farina, sinó que és un molí paperer. Malauradament el seu estat de conservació no és gaire bo, si bé la seva importància històrica és molt destacada. De l'estructura es conserven els diferents cossos de l'edifici, tot i que s'ha perdut la coberta. La porta d'entrada presenta un arc de dovelles que, amb posterioritat, es va cegar i reduir.

Notes històriques:

Es tenen notícies d'un molí que es dedicava a la indústria paperera a l'any 1412, concretament de l'existència d'un molí que desfilava i molia draps. Segons la documentació, a finals del segle XVII van fer venir de Capellades, la vila més important en la fabricació de paper del país, un mestre paperer. El 1734, com el molí de Reus, va passar a mans dels cartoixos d'Escala Dei, fins que les desamortitzacions de Mendizábal el retornaren, els anys 1836-1837, a mans privades. Segons la documentació, almenys fins el 1888 va funcionar aquest molí paperer.

Tipus: BCIL

Disposició: Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993. POUM, Catàleg de Béns.

Data disposició: 09/07/2008. Aprovació definitiva comissió urbanisme.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent, en ruïnes

Bibliografia:

Cerdà Sans i altres, 1992: Notes per a l'estudi dels molins hidràulics de l'antic terme de Centcelles. C.E.Constantí.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Camí de Centcelles

Telèfon: 977 520 521 (ajuntament de Constantí)

Fax: 977 521 121 (ajuntament de Constantí)

Lloc web: http://www.constanti.cat

Adreça electrònica: ajuntament@constanti.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.154693], [1.225260]