Pont de les Caixes

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Tarragonès

Municipi: Constantí

Adreça: Sèquia del Molí amb Barranc de Mas Blanc

Descripció:
El pont de les caixes és un aqüeducte medieval que formava part de la Sèquia del Molins, els quals aprofitaven l'energia hidràulica per al seu funcionament. Treballs arqueològics recents van permetre documentar que l'aqüeducte medieval era una reforma d'una conducció hidràulica d'època romana, que probablement abastia la propera vil·la romana de Centcelles.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Obra civil. Aqüeducte

Datació: Època medieval i romana

Localització: Seguint el camí que surt de la vil·la de Centcelles, en sentit nord, a la Sèquia del Molí.

Descripció:

El pont de les caixes és l'estructura més espectacular de la Sèquia del Molins, que servia per salvar el clot que forma el Torrent de la Ferrerota. L'estructura té uns 36 metres de llargada i està sostingut per quatre arcs, tres dels quals són de mig punt i dos d'aquests són cecs. En dates recents, l'ensulsiada d'un tram de mur de maçoneria deixà a la vista les restes de l'antiga canalització d'època romana, que es dirigia envers la propera vil·la de Centcelles.

Notes històriques:

No es pot datar amb exactitud l’any de la seva construcció, però se sap segur que en l’època medieval ja existia la
sèquia i per tant el pont de les caixes. Aquest pot haver estat reconstruït al llarg dels anys, degut al seu deteriorament, sobretot provocat per les crescudes del torrent.

Tipus: BCIL

Disposició: Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993. POUM, Catàleg de Béns.

Data disposició: 09/07/2008. Aprovació definitiva comissió urbanisme.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

“Els topònims del terme municipal i del poble de Constantí” Ramon Amigó i Anglès.
“Història de Constantí” Francesc Cortiella i Òdena. Sindicat Agrícola de Constantí.1981
“Notes per a l’estudi dels molins hidràulics de l‘antic terme de Centcelles” Cerdà i Sans i altres. C.E.Constantí. 1992

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espai públic

Adreça: Sèquia del Molí amb Barranc de Mas Blanc

Telèfon: 977 520 521 (ajuntament de Constantí)

Fax: 977 521 121 (ajuntament de Constantí)

Lloc web: http://www.constanti.cat

Adreça electrònica: ajuntament@constanti.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.162043], [1.223479]