Mas entre Corbera i les Camposines

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Terra Alta

Municipi: Corbera d'Ebre

Adreça: A 3 quilòmetres del poble

Descripció:
El mas és un edifici de planta rectangular que presenta planta baixa i pis a la façana principal i una sola planta a la part posterior. També trobem al mateix lloc una sínia i una bassa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XIX-XX

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Aquest mas és un edifici de planta rectangular que presenta planta baixa  i pis a la façana principal i una sola planta a la part posterior. Antigament existia una edificació a la que s'ha afegit annexos per la part posterior. S'observen dues portes, possiblement els espais no tenen connexió interior i un rafal sense tancament. Les cinc finestres de la façana principal estan disposades equilibradament. Amb una sínia de cubetes de pedra s'extreu aigua del riu, actualment amb una bomba elèctrica. Al seu costat trobem encara una petita bassa amb lloses en posició per a rentar la roba. La part posterior de l'edificació, la planta baixa, és de tàpia i el sòcol del mur és de paredat.

 

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: A 3 quilòmetres del poble

Telèfon: 977 420 431 Ajuntament

Lloc web: http://www.corbera.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.corbera@altanet.org