Abric del Gallicant

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Priorat

Municipi: Cornudella de Montsant

Adreça: Gallicant

Descripció:
Abric que conserva dos grups de pintures rupestres, i que forma part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres.

Estil: Esquemàtic i abstracte.

Datació: Edat del Bronze

Localització: El jaciment es troba a uns 2 km a l'est del poble de Siurana, en un abric situat a la zona nord-oest de la serra de la Mussara, en una raconada de la cinglera esquerra del riu Siurana, a la part oposada on trobem els cingles de Siurana.

Descripció:

El conjunt presenta una cavitat d'uns 10 m d'amplada, per 8 de fondària i 5 m d'alçada, orientada a l'oest.  Al seu interior trobem una plataforma natural d' 1 m d'alçada i una petita cova de boca semicircular de 3'5 m per 1m entre d'alçada mitjana.  Aquest abric es troba tancat per un mur de pedra seca a la part baixa i restes de pilars bastits amb pedra i fang, i probablement va ser utilitzat des de l'època medieval. El conjunt de pintures es poden dividir en dos grups. El primer grup, més rellevant, es situa a la zona esquerra i ocupa un àrea d'uns 80 x 80 cm. El segon grup el trobem a la part dreta, i a 3,1 m del grup anterior, i es situa entre 1 i 1,2 m d'alçada. S'han documentat 18 elements pictòrics d'estil esquemàtic i abstracte, excepte dues figures antropomorfes, la major part dels motius són de difícil interpretació: digitacions, línies i restes de pigment. Les figures presenten diferències tècniques (digitació, traç simple i tinta plana) i cromàtiques (vermell, vermell-castany, castany-vermellós, ataronjat-vermellós i vermellós).

Notes històriques:

L'any 1985 dos aficionats a l'arqueologia de la vila d'Alforja descobreixen les pintures. Més tard, l'estiu de 1988 Ramon Viñas va visitar l'abric amb un dels descobridors, Miquel Salvador, per a comprovar l'autenticitat de les pintures i es realitzen les primeres fotografies. El 16 de novembre de 1988, després d'informar al Servei d'Arqueologia, Viñas va realitzar una nova visita a l'abric juntament amb Josep Castells i inicià el calc del fris. Dins del "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" portat a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es va realitzar una intensiva documentació de les pintures, durant l'any 1988.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic: R-I-55-0330.

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

CASTELLS, J. (DIR): Abric de Gallicant. A:Corpus de pintures rupestres. Àrea central i meridional. Barcelona. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. 1994.

VIÑAS, R.:Notícia sobre las manifestaciones rupestres de l'abric de Gallicant, Cornudella (Priorat). A:Revista del Centre de Lectura de Reus. Reus.Centre de Lectura de Reus. 1989, p.13.

VIÑAS, R.:Montblanc. Muntanyes de Prades. Barcelona. Museu d'Arqueologia de Catalunya. 2005.

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic

Observacions:

Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998. Les pintures són en vies de desaparició. Estan molt malmeses ja que els agents meteorològics afecten directament les parets exteriors de l'abric.

Adreça: Gallicant

Telèfon: 977 561 416

Fax: 977 561 419

Lloc web: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Abric_de_Gallicant_Cornudella_de_Montsant_Priorat

Adreça electrònica: aj.cornudella@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.259894], [0.9554884]