Can Miralles

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Cornudella de Montsant

Adreça: C/ del Tou, 4

Descripció:
Can Miralles degué ser una casa important. L'edifici barreja estils, barroc en el moment de la seva construcció, i modern, principis segle XX, en la rehabilitació de la façana i en la construcció dels balcons.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casal

Estil: Barroc.

Datació: 1628

Localització: Nucli urbà

Descripció:

L'edifici presenta planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teula, a dos aigües. La porta d'accés és amb arc de mig punt i està decorada amb dovelles i carreus sobre-aixecats. A sobre de la porta trobem un escut i la data de construcció, 1628. A la façana s'observen afegits moderns, com els balcons, que no corresponen amb el caràcter primitiu de la construcció. Les golfes tenen una galeria porxada en molt mal estat, tapiada actualment.

Notes històriques:

L'aparició de construccions amb posterioritat o simultàniament a l'aixecament parroquial denota una clara influència de corrents renovadors i també d'una certa prosperitat econòmica. Tot això és tradueix en el nombre de construccions civils renaixentistes. Totes elles són bastides de forma similar pel que fa a la decoració, centrada únicament en la portalada principal. Aixecada el 1628, acabada l'església parroquial, Can Miralles, al costat de la plaça de la Vila, degué ser una casa important. A la fi del s. XIX i principis del s. XX, segurament, es refeu la façana i s'hi bastiren els balcons actuals. Avui pertany a una família no resident a Cornudella, i la casa roman tancada llargues temporades.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ del Tou, 4

Telèfon: 977 561 416

Fax: 977 561 419

Lloc web: http://www.cornudella.altanet.org

Adreça electrònica: aj.cornudella@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.265463], [0.905910]