Plaça de la Vila

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Priorat

Municipi: Cornudella de Montsant

Adreça: Plaça de la Vila

Descripció:
La plaça de la vila de Cornudella és una plaça senzilla, amb edificacions als seus voltants que presenten característiques típiques com són les portalades renaixentistes, les balconades tribulades cobertes, els porxos, entre d'altres.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Plaça.

Estil: Obra popular

Localització: Nucli urbà

Descripció:

La plaça de la vila presenta una planta gairebé rectangular. Al seu voltant trobem diferents edificacions. Fins a la plaça arriben quatre carrers, un d'ells a través d'un perxe. A dos dels costat de la plaça trobem uns porxos coberts sostinguts per pilars de pedra bastits amb carreus de gran mida, els quals suporten embigats de fusta. El terra, abans no tenia cap recobriment,actualment  està cimentat i sota els porxos el trobem enrajolat. Del conjunt d'edificacions, cal remarcar la casa núm.1 amb una portalada renaixentista semblant a d´ altres del mateix estil dins el poble, la casa núm. 2 amb balconades tribulades cobertes, la porta de la casa núm. 3 del 1771, la columna que suporta el porxo de la casa núm. 8, la casa núm.10 amb porta del 1794, la casa núm.13 del 1784, i la casa núm.15 a la paret de la qual hi ha una fornícula buida.

Notes històriques:

L´espai ocupat per la plaça fou va ser l´espai públic en que es va desenvolupar el nucli primitiu de la població. La forma actual sembla correspondre, segons algunes informacions, al s. XVI, encara que sembla que hi havia hagut la capella de Sant Julià, al voltant de la qual s´organitzà el poble, i que desaparegué cap al s. XIV o XV. Les construccions primitives deixaren pas, els s. XVII i XVIII a les actuals. Sense tenir cap element arquitectònic especial, la plaça de la vila de Cornudella resulta agradable i equilibrada.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació. Plaça.

Adreça: Plaça de la Vila

Telèfon: 977 561 416

Fax: 977 561 419

Lloc web: http://www.cornudella.altanet.org

Adreça electrònica: aj.cornudella@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.265634], [0.905795]