Castell de Creixell

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Tarragonès

Municipi: Creixell

Adreça: Carrer de l'Església

Descripció:
El castell de Creixell es troba al nord del poble, sobre un promontori que domina la població. És un gran edifici que s'assenta sobre un gran talús revestit de pedra seca, formant una mena de podi.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Datació: Segle XII al XVII

Localització: Al nucli antic de Creixell, prop de l'església parroquial de Sant Jaume.

Descripció:

El conjunt del castell dibuixa una planta poliganal allargassada de nou costats, amb un pati interior, i fet amb murs atalussats en la base. L'actual edifici és fruit sobretot de les remodelacions del segle XVII. L'edifici, de 18 x 27 m de planta, destaca amb un cos que sobresurt de forma turriforme, i diverses construccions auxiliars.

L'estructura del castell, de maçoneria, s'assenta sobre la roca, amb un pati interior i rampa d'entrada. Presenta tres plantes, a més de la base, i destaquen grans finestrals, possiblement del segle XV, amb merlets acabats en tronc piramidal i portal d'accés de mig punt. El pis noble conserva finestres de llinda i una galeria d'arcs de mig punt que miren al pati. L'accés a aquest pis noble és per una porta de llinda amb inscripció.

Notes històriques:

Aquest castell termenat està documentat des del 1190. El 1277 el castell de Creixell apareix com una possesió del monesir de Sant Pere de Casserres.

Tipus: BCIN, Monument Històric

Disposició: Acord Govern Generalitat

Data disposició: 05/05/2009

Publicació: DOGC 13/05/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

R. Aloguin 1998: Guia de les fortificacions de Tarragona, Tarragona.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer de l'Església

Telèfon: 977 800 202 (Ajuntament de Creixell)

Fax: 977 800 009 (Ajuntament de Creixell)

Lloc web: http://www.creixell-aj.org

Adreça electrònica: aj.creixell@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.168164], [1.441262]