Torre de Ca la Miquelina o Casa Álvarez

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Tarragonès

Municipi: Creixell

Adreça: C/ de l'Església, 23

Descripció:
Torre que originalmen formava part del recinte emmurallat protegit amb torres del segle XIV. Posteriorment ha estat modificada i transformada en un casal nobiliar d'estil gòtic-flamíger.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre defensiva

Estil: Gòtic

Datació: Segle XIV

Localització: Al nucli històric de Creixell, prop de l'església parroquial de Sant Jaume

Descripció:

El nucli d'aquesta construcció és una de les torres defensives del segle XIV, construcció de planta quadrada de 4 m de costat i 10 m d'alçada, i rematada per merlets troncopiramidals. Conserva una gàrgola afegida en el pis superior.

Les reformes posteriors, per tal de transformar la torre en un habitatge, van comportar que se li afegís una construcció moderna en la cara nord, i per la cara oest la coneguda com Casa Álvarez o Ca la Miquelina, una construcció nobiliar d'estil gòtic flamíger amb finestres decorades amb motllures de bona factura i arcs conopials, mancats de brancals però sustentades sobre pinyes en alt relleu. La datació d'aquest casal nobiliar l'hem de situar entre els segles XV i XVI.

Tipus: Bé Cultural d'interès Nacional amb categoria de Monument Històric

Disposició: Decret

Data disposició: BOE 22/04/1949

Publicació: 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Llorac i Santis, S. 1987: Creixell, visió general d'un poble del Tarragonès, Ajuntament de Creixell.

Aloguín, R. 1998: Guia de fortificacions de Tarragona, Tarragona.

Accés: Fàcil

Adreça: C/ de l'Església, 23

Telèfon: 977 800 202 (Ajuntament de Creixell)

Fax: 977 800 009 (Ajuntament de Creixell)

Lloc web: http://www.creixell-aj.org

Adreça electrònica: aj.creixell@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.168121], [1.441237]