Viaducte dels Masos

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Baix Camp

Municipi: Duesaigües

Adreça: Barranc dels Masos i d'en Seula

Descripció:
Viaductes que formaven part de la línia fèrria Barcelona-Saragossa construïts el 1889 i obra emblemàtica de l'enginyeria civil, obra de Eduard Maristany Gibert.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Viaducte

Estil: Obra d'enginyeria

Datació: 1889

Localització: Al costat de la població, sobre els barrancs dels Masos i d'en Seula

Descripció:

Dels dos colossals viaductes de Dues-aigües, el dels Masos, de 218 m de llargària i 14 arcades, de 37 metres d'alçada i 12 de llum cadascuna, és el més imponent, a tocar del poble. Van ser construïts el 1889 per l'enginyer Eduard Maristany per a la l'antiga companyia de Ferrocarrils Directes de Madrid i Saragossa a Barcelona i actualment el dels Masos està declarat element del Patrimoni Industrial de Catalunya. Els carreus que el formen són de pedra vermella de Prades i estan units amb argamassa blanca. El programa decoratiu es fa amb fàbrica de maó sobreposada a la pedra, totxos de ceràmica de color groguenc que dibuixen una sanefa dentada a les cantonades, que pugen per a resseguir l'arquivolta de l'arc, que transiten en filades horitzontals al fust de les pilastres i que recobreixen tot l'intradós dels arcs fins a les impostes. El 1938 va ser dinamitat per les tropes republicanes en retirada i els dos arcs reconstruïts, de color més clar, es distingeixen a simple vista.

Tipus: Béns catalogats

Disposició: POUM

Data disposició: Juliol 2009

Publicació: Catàl·leg Patrimoni Industrial de Catalunya

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Observacions:

El viaducte més llarg, el dels Masos va ser inclós dintre del Catàleg de Patrimoni Industrial de Catalunya.

Adreça: Barranc dels Masos i d'en Seula

Telèfon: 977 83 40 85 (Ajuntament)

Fax: 977 83 43 39 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.duesaigues.altanet.org/

Adreça electrònica: ajuntament@duesaigues.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.148107], [0.930828]