Col·legi Públic "Antoni Vilanova" de Falset

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Falset

Adreça: Avinguda de Reus, 2.

Descripció:
Edifici projectat per l'arquitecte Ramon Salas Ricomà el 1909 i acabat de construïr el 1916.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Col·legi.

Estil: Modernisme

Datació: 1909-1916

Localització: Es troba a l'extrem oriental del municipi.

Descripció:

Aquesta construcció, de planta en H, està formada per planta baixa, dos pisos i coberta a doble vessant a cada costat. La façana principal, orientada cap a la carretera de Reus, presenta un cos lleugerament sobresortit emmarcat per pilastres de carreus i coronat amb frontó convex, on a la planta baixa hi ha la porta principal i al primer pis un balcó amb barana de pedra. A banda i banda de la porta principal es situen quatre finestres biforades i, a cada costat del balcó del primer pis, quatre finestres rectangulars amb una petita barana de pedra. L'últim pis el conformen el mateix número de finestres, però molt més petites. Cada nivell dels descrits es troba separat per una cornisa motllurada. En aquesta façana també es poden observar detalls ornamentals modernistes, amb escuts de Falset, Tarragona, Catalunya i Espanya. La façana lateral, oberta a la plaça, consta d'una porta a la qual s'accedeix a través d'una escala. A la façana posterior es troba el pati, amb una galeria d'arcades que, sostenint una balconada al pis, permet de tenir un pati cobert. El material utilitzat és la maçoneria vista al sòcol, i arrebossada i pintada a la resta de l'edifici.

Notes històriques:

Edifici construït per l'arquitecte Ramon Salas Ricomà en uns terrenys cedits per Antoni Vilanova de Canals a l'ajuntament. La primera pedra de la construcció es va ficar el 16 de juliol de 1909 i es va inaugurar l'any 1916. El pressupost va ascendir fins a 122.120,80 pessetes. Les Escoles són el gran projecte de la societat falsetana de l'època, ja que la meitat es va finançar amb el treball personal i els impostos dels ciutadans. Les obres van durar vuit anys i van portar el consistori a una situació econòmica molt difícil. La inauguració es va celebrar amb un lluït programa de festes. Salas, arquitecte provincial, va dissenyar un edifici institucional i alhora elegant i funcional, de dos pisos, amb un cos longitudinal paral·lel a la carretera i dos cossos laterals perpendiculars. Sobre un sòcol de maçoneria carejada i un parament d'arrebossat gris-verd abunda la pedra cisellada amb gran qualitat, sobretot en els elements escultòrics de les mènsules i dels capitells, que reprodueixen plantes, flors i fruits representatius de la zona. Altres treballs en pedra són l'escut de Falset al capcer, dos escuts de Catalunya a l'alçada de les golfes i una al·legoria a l'ensenyament a la llinda del balcó central: el globus terraqüi, l'esquadra i el compàs i dues branques de llorer.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

Data disposició: 03/10/2008

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada.

Ús i funció actual: Col·legi públic

Adreça: Avinguda de Reus, 2.

Telèfon: 977 83 00 57

Fax: 977 83 06 68

Lloc web: http://www.falset.org

Adreça electrònica: cultura@falset.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.14629776802561], [0.8220436423880528]