Conjunt de Sitis d'Arnes

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Priorat

Municipi: Figuera, La

Adreça: A la zona del Collet Redó

Descripció:
Siti d'Arnes és el nom que rep al Priorat i la Terra Alta un conjunt de petites construccions encabides als marges de pedra seca, que deixen uns espais rectangulars buits, dintre dels quals es col·locaven els ruscs per fer la mel.

Tipus monument: Industrial. Conjunt de ruscs.

Estil: Obra popular

Localització: Es troba a uns 2,5 km al sud-oest del municipi de La Figuera, a la zona anomenada el Collet Redó.

Descripció:

Siti d'arnes és el nom que rep al Priorat i la Terra Alta un conjunt de petites construccions de pedra seca situades als marges, que deixen uns espais rectangulars buits -una mena de fornícules- dintre dels quals es col·locaven els ruscs per fer la mel. Les arnes, orientades normalment cap al sud, eren uns cilindres de suro -o altres materials similars- que en èpoques passades es feien servir per fer els ruscs d'abelles. Els primitius sitis d'arnes es feien amb canyes i guix. Aquest conjunt, que es podria considerar un petit conjunt industrial actualment en desús, és el més representatiu d'aquest peculiar tipus de construcció, i està situat a la finca de cal Quintillaire. Juntament a aquest singular complex es troba també alguna barraca amb coberta de falsa cúpula.

Notes històriques:

Aquests tipus d'estructrures testimonien una activitat tradicional, relacionada amb la producció de mel, de la que en queden algunes arnes tradicionals disperses, però que majoritàriament han estat substituïdes per altres de noves, de tipus "industrial".

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

GIRONÈS DESCARREGA, J. 1999: L'art de la pedra en sec a les comarques de Tarragona. Tarragona: Diputació de Tarragona.

Accés: Mitjà

Ús i funció actual: En desús

Adreça: A la zona del Collet Redó

Telèfon: 977 82 52 01

Fax: 977 82 52 58

Lloc web: http://www.figuera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.19490], [0.716036]