Font Vella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Priorat

Municipi: Figuera, La

Adreça: Al camí de la Font, a 300 m del poble

Descripció:
Construcció de data incerta que va ser reformada l'any 1927, com s'indica en un sector de la paret, i que a l'actualitat es troba inutilitzada i en mal estat de conservació.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Font.

Estil: Obra popular

Localització: Es troba a les afores del municipi, a menys d'1 km en direcció nord-oest.

Descripció:

Espai condicionat amb un mur que suporta un talús i sobre el que hi ha dues voltes bastides amb maó, de dimensions desiguals. La de l'esquerra és tapada per un mur de maçoneria del que, per un costat, sobresurt una canal de pedra, on brolla l'aigua. La de la dreta també resta tapada per un mur de carreus sobre el que hi ha dues bases d'aixeta, originàriament treballades i actualment molt malmeses. La base de les voltes tenen un petit muret de pedra, constituint una mena de pica. A l'altra banda del camí hi ha uns rentadors i un abeurador de construcció moderna.

Notes històriques:

La data de la seva construcció original no es coneix. Només se sap que l'any 1927, com ho indica en un indret de la paret, va ser reformada i deixada d'utilitzar regularment en el moment d'instal·lar-se el servei públic d'aigua als domicilis del poble.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Al camí de la Font, a 300 m del poble

Telèfon: 977 82 52 01

Fax: 977 82 52 58

Lloc web: http://www.figuera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.218196], [0.725358]