Muralla de La Figuera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Priorat

Municipi: Figuera, La

Adreça: C/ de la Muralla

Descripció:
Les poques restes conservades del recinte emmurallat d'època medieval es localitzen al voltant de la vila closa, concretament al carrer de la Muralla.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Muralla.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Algunes restes del recinte emmurallat es conserven actualment al perímetre de la vila closa, al carrer de les Muralles. A la memòria popular es conserva la ubicació d'alguns antics portals i a la toponímia n'ha perviscut la seva existència: carrer del Portalet, carrer de la Muralla i el Castell. El castell hauria estat a la part més enlairada del poble, però a l'actualitat no es conserva cap resta. Al segle XVIII, damunt d'una antiga estructura defensiva es va edificar l'actual església parroquial de Sant Martí.

Tipus: BCIN, monument Històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: C/ de la Muralla

Telèfon: 977 82 52 01

Fax: 977 82 52 58

Lloc web: http://www.figuera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.216796], [0.731397]