Nucli històric de La Figuera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Priorat

Municipi: Figuera, La

Adreça: C/ de l'Església i voltants

Descripció:
Probablemente el poble de La Figuera té el seu origen en època àrab amb el nom de Gibolhoder. Al segle XII va ser conquerit per Ramon Berenguer IV i l'any 1182 se li otorgà carta de poblament.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt històric

Estil: Obra popular

Localització: Es troba a la part del nucli urbà de La Figuera, a la part mes elevada.

Descripció:

El municipi de La Figuera se situa  575 metres d'altitud, dalt de la Roca de la Figuera, confrafort occidental del Montsant. Tot indica que a la part més enlairada hi havia hagut un castell, i s'endevina encara alguna evidència de restes d'un antic recinte emmurallat. El nucli, que no ha estat excesivament ben conservat, es composa bàsicament d'habitatges unifamiliars de planta baixa, pis i golfes, de forma general, bastits amb paredat i arrebossats. Els carrers, costeruts, s'adapten a la morfologia del turó, i el punt més àlgid del conjunt el constitueix l'església de Sant Martí.

Notes històriques:

Sembla que l'indret ja existia en època de la dominació àrab i era conegut amb el nom de Gibolhoder. L'any 1148 va ser conquerit per Ramon Berenguer IV i el 1182 va rebre carta de població, tres anys abans de la de Cabacés i, per tant, una de les més antigues de la Catalunya Nova. En aquell temps el terme limitava amb el riu Montsant amb el Mas d'en Bas, antic poble del Molar, i amb Ascó i Cabacés. Poc temps després es va integrar a la Baronia de Cabacés que compartiren els bisbes de Tortosa i els ducs de Cardona. Al punt més alt hi hauria hagut un castell.

Tipus: BCIL, Immoble

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

ASENS, J.: Guia del Priorat. Tarragona: Llibreria de la Rambla, 1981.

GRAS I ELIAS, F.: Historia de los lugares, villas y ciudades de la provincia de Tarragona. Barcelona: Julian Doria, 1907.

VILA, M. A.: Municipis de Catalunya, Els. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1982.

ESPINÀS, J. M.: Viatge al Priorat. Barcelona: Selecta, 1962.

Geografia General de Catalunya. Provincia de Tarragona. Barcelona: Albert Martin, 1917.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació i habitatges

Adreça: C/ de l'Església i voltants

Telèfon: 977 82 52 01

Fax: 977 82 52 58

Lloc web: http://www.figuera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.216560], [0.731169]