Cal Freixes

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: C/ Major

Descripció:
Aquest edifici tanca el carrer principal del nucli de Miramar.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Localització: Dins del nucli urbà de Miramar

Descripció:

Aquest edifici tanca el carrer principal del nucli de Miramar. Com la resta de construccions del carrer, situades a frec d'un penya-segat, presenta diferents nivells. La façana principal és de planta i pis, la lateral de planta i dos pisos i la posterior de planta i tres pisos. Les nombroses modificacions que ha experimentat l'edifici fan difícil una lectura de les diverses etapes constructives. De tota manera en constitueixen elements remarcables les dues portes d'accés, d'arc de mig punt i escarser respectivament, i una finestra geminada, també d'arc de mig punt. La coberta és de teula i el material constructiu és pedra arrebossada i pintada.

Notes històriques:

L'aspecte que actualment presenta l'edifici, resultat de remodelacions sucessives i algunes d'elles bastant recents, impossibilita el reconeixement d'un període de construcció determinat. Tampoc no hi ha cap mena de dada orientadora (data a la llinda, informació documental...) en aquest sentit. L'única deducció aproximada que es pot fer és en relació amb l'evolució general del nucli de Miramar (desenvolupament fins el segle XVIII-XIX) i amb la resta d'edificacions del carrer. L'aïllament del nucli, el seu despoblament i la manca d'informacions per part de l'Ajuntament de Figuerola del Camp han impossibilitat una investigació més aprofundida sobre els edificis de Miramar.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC 25/01/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CASAS, A.M. De l'Alt Camp al Priorat. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1981.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Cal demanar autorització als propietaris

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Major

Telèfon: 977 630 175 (ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.351660], [1.230124]