Cal Garriga

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: C/ Major, 7

Descripció:
Gran edifici del segle XIX situat al nucli urbà de Miramar.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX (1801)

Localització: Dins del nucli urbà de Miramar

Descripció:

Cal Garriga es troba situada al carrer principal del nucli de Miramar. La façana, de gran extensió, presenta poques obertures, distribuïdes irregularment. La porta d'accés és l'element més remarcable, amb arc escarser i un element decoratiu en la dovella central, on figura la data de 1801. L'edifici, de planta baixa i un pis, té coberta de teula a dos vessants. La part posterior de Cal Garriga, oberta al Camp de Tarragona en forma de doble galeria d'arcades constitueix l'element visualment més característic de Miramar. El material de construcció és la pedra, arrebossada i pintada. 

Notes històriques:

Tot i que és possible l'existència d'una construcció anterior, donades les característiques de poblament del nucli de Miramar (lloc d'assentament des d'antic i expansió important al segle XVIII), la configuració actual de Cal Garriga respon al període que apareix a la inscripció de la llinda de la porta d'accés i que les modificacions posteriors no han alterat substancialment. La casa, com la resta de les que componen Miramar, ha perdut la seva funció d'habitatge permanent, i és utilitzada com a segona residència. 

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC 25/01/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CASAS, A.M. De l'Alt Camp al Priorat. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1981.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Cal demanar autorització als propietaris

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

L'aïllament del nucli, el seu despoblament i la manca d'informacions per part de l'Ajuntament de Figuerola del Camp han impossibilitat una investigació més profunda sobre els edificis de Miramar.

Adreça: C/ Major, 7

Telèfon: 977 630 175 (ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.351823], [1.230556]