Cal Maleter

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: C/ Baixada de Sant Jaume, 18.

Descripció:
Edifici d'habitatges de planta lleugerament corbada, amb alguna decoració a la façana vagament modernista.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular.

Datació: 1916

Localització: Dins del nucli urbà de Figuerola del Camp

Descripció:

Edifici de planta lleugerament corbada situat en un desnivell, fet que condiciona la seva estructura. Hi ha una primera planta, amb porta d'accés, damunt de la qual hi ha un nivell que correspon a la planta baixa. En aquesta hi ha practicades tres obertures, dues d'accés i un balcó, a més d'una petita finestra oberta posteriorment. El primer pis presenta dos balcons amb voladís (restaurat) i barana de ferro. Les obertures són rectangulars i tenen a la llinda una motllura sinuosa amb motius de ceràmica. A ambdós costats dels balcons hi ha dues obertures rectangulars obertes posteriorment i, al damunt, dues finestrestes rectangulars amb petits motius ceràmics de decoració. El coronament de l'edifici és un voladís format per teules. El parament emprat és d'obra arrebossada i pintada de color groc imitant carreus.

Notes històriques:

Tot i que l'actual estat de l'edifici apareix sota la influència de la lleu decoració modernista, la seva estructura arquitectònica originària és molt anterior. La data de l'any 1916, que apareix en la façana, fa referència a la remodelació que en aquesta data es va fer. El nom popular de Cal Maleter, amb el qual es coneix la casa, fa referència a la petita indústria domèstica de producció de maletes de vímet a què els seus propietaris es dedicaren. A finals dels vuitanta del segle XX es produïren algunes modifiacions a la façana.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC 25/01/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Baixada de Sant Jaume, 18.

Telèfon: 977 630 175 (ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.371427], [1.264615]