Can Balanyà

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: C/ de les Portelles, 13

Descripció:
Aquest és un dels casals més remarcables del nucli, que data del segle XIX.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX (1828)

Localització: A l'extrem oest del nucli urbà.

Descripció:

Casa que delimita tres carrers. La façana principal dóna al carrer de les Portelles. Té planta, un pis i golfes. En la planta baixa, la façana principal presenta dues portes d'accés d'arc rebaixat. La de la dreta està tractada amb materials més nobles i a la clau hi ha la data i un escut.

Hi ha també quatre finestres de diferents dimensions i distribució irregular. Al primer pis hi ha sis balcons amb barana de ferro forjat. Totes les portes són regulars, llevat de la que coincideix amb la porta principal i que presenta el mateix tractament noble, en arc rebaixat i escut a la clau. Les golfes presenten sis obertures quadrades. Acabament en cornisa.

Es pot remarcar, a la part esquerra, un balcó de planta semicircular, i el treball de forja del conjunt. el material emprat en la seva construcció és la pedra i el maó, arrebossat i pintat.

Notes històriques:

Can Balanyà és un dels casals més remarcables del nucli. Tot i que les dates que s'observen a la façana corresponen al segle XIX, el seu origen és anterior.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC, 25/01/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ de les Portelles, 13

Telèfon: 977 630 175 (Ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.371134], [1.264151]