Can Mercadé

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: C/ del Solar, 19

Descripció:
Can Mercadé és un gran edifici unifamiliar de planta rectangular.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: 1778

Localització: Dins del nucli urbà de Figuerola del Camp.

Descripció:

Gran edifici unifamiliar de planta rectangular, format per planta baixa i un pis. Les obertures de la façana es distribueixen d'una manera irregular. En la planta baixa, la gran porta d'accés és de pedra regular noble, amb arc escarser, i a la llinda figuren el nom del propietari i l'any.

Al seu costat s'obre una porta més rudimentària amb brancals de peda i llinda de fusta. Dues obertures, una rectangular i una altra d'arc escarser, flanquegen els costats. Al primer pis hi ha tres balcons amb barana de ferro i obertures d'una esqueixada, i a l'esquerra s'obre una finestra rectangular. Hi ha petites obertures rematant la part superior que correspondrien a les golfes. L'acabament és en ràfec format per teula àrab.

La façana posterior dóna a un ampli espai lliure que comunica amb les terres de propietat de la finca.

Notes històriques:

Per diversos elements arquitectònics que es troben a la planta baixa de l'habitatge, els actuals propietaris pensen que amb anterioritat al segle XVIII (probablement en època medieval) ja existia una construcció en el mateix terreny. La importància de Can Mercadé dintre de la Vila queda reflectida en l'existència d'un oratori propi integrat a l'habitatge, així com en el fet de posseir una imatge de la Verge amb privilegis. En el període de la Guerra Civil, la casa va ser cremada, i el seu interior va quedar molt malmès. Posteriorment va ser restaurada i l'oratori en l'actualitat està decorat amb pintures de l'artista Teresa Jou, esposa de l'actual propietari.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC 25/01/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ del Solar, 19

Telèfon: 977 630 175 (ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.371117], [1.265114]