Centre històric de Figuerola del Camp

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: C/ de Dalt, c/ Major i voltants

Descripció:
Nucli antic de Figuerola del Camp.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Centre històric

Estil: Obra popular

Datació: Segles X - XX

Localització: Al peu de la Serra de Miramar

Descripció:

Es tracta del centre històric del nucli urbà de Figuerola del Camp, una població situada a 480 m d'altitud, als vessant sudo-rientals de la serra de Miramar, al peu del Tossal Gros. El terme limita amb la Conca de Barberà, i s'hi han documentat vestigis de poblament des d'època neolítica.

El poble s'agrupa al voltant de l'esglèsia de Sant Jaume. Els edificis, en nombre aproximat de 200, són majoritàriament de dues plantes.

Notes històriques:

Es creu en la possibilitat que existís un poblat ibèric o una vila romana. S'han trobat també uns sepulcres de lloses alt-medievals.

El nom de Figuerola apareix esmentat des de l'any 980, i al segle XII es té constància escrita del Castell de Figuerola (1188).

Al llarg dels segles XII i XIII Figuerola i Miramar formaven part del castell de Prenafeta. Tots aquests territoris (Figuerola, Miramar i Prenafeta) van ser cedits a Poblet per Berenguer de Puigverd a finals del segle XIII. Figuerola ha estat un centre de producció agrícola des dels seus inicis. El seu desenvolupament no va minvar, malgrat el període de les pestes del segle XIV i experimentà un creixement progressiu que arribà a proporcions considerables en el segle XVIII, com a conseqüència de l'expansió del conreu de l'avellaner.

A principis del segle XX s'explotava un mina de carbó de poca incidència en l'economia del poble. Actualment es conrea, a més de l'avellaner, els cereals i la vinya, tot i que després de la fil·loxera al despoblament progressiu ha provocat el deteriorament del camp.

És en el segle XIX quan trobem el major nombre d'habitants; 885 habitants l'any 1887. Durant la primera meitat del segle XX es porten a terme la major part d'obres d'infraestructura i serveis bàsics per a la població.

En els darrers anys s'ha portat a terme una important recerca de la història local amb motiu de la commemoració del mil·lenari. L'any 1980 s'edità la primera publicació d'aquest caire: "Notes Històriques de Figuerola"; l'any 1995, i com a cloenda dels actes del VIII centenari de la parròquia, es presenta el llibre "Testimoni d'un poble" i, més recentment, l'any 1997 s'ha editat l'estudi "La vila de Figuerola del Camp de 1898 a 1936". L'any 2006 s'edita el llibre "Figuerola 1025 anys d'historia" que conté la síntesi històrica de 980-2005, memòria fotogràfica i recull de premsa comarcal (segles XIX, XX, XXI) editat per l'Ajuntament.

Tipus: BCIL, Bien Cultural de Interés Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC, 25/01/2006

Titularitat: altres

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

Geografia de Catalunya, Barcelona: Aedos, 1974.

Geografia general de Catalunya,. Barcelona: Edicions Catalanes, 1980.

Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1974.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: Fund. Eniclopèdia Catalana, 1982.

Notes històriques de Figuerola, Commemoració del Mil·lenari (980-1980). Figuerola, 1980.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: A l'aire lliure

Ús i funció actual: Conjunt històric

Adreça: C/ de Dalt, c/ Major i voltants

Telèfon: 977 630 175 (ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.oasi.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.371298], [1.264766]