Edifici d'habitatges al carrer del Solar, 40

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: C/ del Solar, 40

Descripció:
Edifici d'habitatges entre mitgeres construït en el segle XVIII, que ha estat reformat en diverses ocasions al llarg de la seva història.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVIII - XX

Localització: Dins del nucli urbà de Figuerola del Camp.

Descripció:

Edifici d'habitatges entre mitgeres format per planta baixa, entresòl i dos pisos. La porta d'entrada té brancals de pedra i llinda de fusta amb la data de 1779. A l'entresòl s'obren un balcó i una petita finestra. La porta del balcó, rectangular, està modificada. El primer i segon pis presenten balcons de tipologia similar i es situen sobre la banda de la porta principal, a la dreta. A nivell de segon pis hi ha una finestra alineada amb el balcó de l'entresòl, a l'esquerra. L'acabament és ondulat amb motllures. Les finestres i els balcons estan resseguits per motllures de regust vagament noucentista. El fris de la part baixa dels blacons presenta decoració amb rajola. A la part inferior del marges laterals de l'edifici hi ha medallons quadrats que es continuen en pilastres motllurades acabades en voluta geomètrica. El tipus d'obra emprada en la seva construcció és la pedra i el maó, amb arrebossat formant carreus.

Notes històriques:

Per la inscripció de la llinda de la porta d'entrada de l'edifici (1779) es pot deduir que l'origen de la casa data del segle XVIII.

L'aspecte actual de la façana correspon a una tipologia d'època posterior, molt possiblement de principis del segle XX, període en què degué sofrir una reforma.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC 25/01/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ del Solar, 40

Telèfon: 977 630 175 (ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.371121], [1.264703]