Habitatge a Miramar, 2

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: C/ Major, 7

Descripció:
Edifici situat al carrer principal del nucli de Miramar.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX (1805)

Localització: Dins del nucli urbà de Miramar

Descripció:

Aquest edifici es troba situat al carrer principal del nucli de Miramar.

És una casa entre mitgeres i la seva situació, damunt mateix un penya-segat, fa que tingui dos nivells constructius. La façana que dóna al carrer, de gran extensió, té planta i pis i presenta escasses obertures, distribuïdes irregularment.

La porta d'accés té arc carpanell, a la dovella central del qual hi figura la data 1805. Damunt la porta s'obre un balcó rectangular amb llinda de fusta, de poca volada. La façana posterior presenta quatre nivells i distribució irregular de les obertures.

L'edifici es corona amb un ràfec doble o cobertura de teula. El material de construcció és el paredat arrebossat i pintat.

Notes històriques:

Miramar va ser d'antic un lloc d'assentament. L'època de màxima expansió correspon al segle XVIII, la qual cosa fa pensar que la data de 1805 que apareix a la llinda de la porta pertany a una restauració sobre una edificació molt anterior. En l'actualitat, l'edifici ha perdut la seva funció de residència habitual, en transformar-se Miramar en conjunt en un nucli d'estiueig.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC 25/01/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Major, 7

Telèfon: 977 630 175 (Ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.oasi.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.352103], [1.230997]