Miramar

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: Miramar

Descripció:
Nucli de poblament situat a la falda de la muntanya de Miramar, depenent del municipi de Figuerola del Camp.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Conjunt històric

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIII - XIX

Localització: A la falda sud de la serra de Miramar.

Descripció:

Miramar és un agregat del municipi de Figuerola del Camp, situat a 660 metres d'altura al vessant oriental de la Serra de Miramar, al límit de les comarques de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà.

El poble va originar-se a l'entorn d'un castell actualment desaparegut. L'estructura original de les cases, i de l'església, era la de construccions de caràcter fortificat, d'esquena a l'exterior, amb els murs disposats com una muralla. Miramar, juntament amb Figuerola, pertanyia al castell de Prenafeta durant els segles XII i XIII.

A finals del segle XIII, el 1271, Berenguer de Puigverd donà el conjunt a Poblet. Miramar apareix documentat al llarg del segle XIV com a depenent de Poblet. El 1367 Pere el Cerimoniós l'incorporà a la corona, i el 1414 Ferran d'Antequera el va vendre a Poblet. El lloc de Miramar havia arribat a tenir 162 habitants el 1867, i des del 1857 tenia alcaldia pedània, però al llarg d'aquest segle s'ha produït un procés constant de despoblament que en l'actualitat ha convertit el poble en un nucli gairebé deshabitat, excepció feta de l'estiu, ja que algunes cases s'han adaptat com a segona residència. Hi ha un refugi de muntanya, i és un centre d'atracció excursionista.

No queda rastre del castell, que va ser el centre de l'origen del poble. La roca que suporta l'esglesiola fa una represa a l'altra banda del cementiri abandonat, únics vestigis del castell, encara que tots els edificis del poble constituïen la defensa amb les seves esquenes a l'exterior, els murs fent de muralla i els portals oberts dins el poblat.

Notes històriques:

El poblat de Miramar estigué incorporat a la baronia de Prenafeta. El 1271, Berenguer de Puigverd donà al monestir de Poblet els castells de Prenafeta, Miramar i Figuerola.

El 1367, Pere el Cerimoniós incorporà a la corona la jurisdicció que pertanyia al sobirà en els termes de Prenafeta, Miramar i Figuerola. El 6 de desembre de 1474, el rei Ferran d'Antequera va vendre tota la jurisdicció de Miramar, Prenafeta, etc. al monestir de Poblet.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC 25/01/2006

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Els castells catalans, Barcelona: Dalmau, 1971.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Gran Geografia de Catalunya, Barcelona: Aedos, 1974.

Les ciutats del món, Barcelona: Arce, 1948.

Les valls del Gaià, del Foix i de Miralles, Reus: Imp. Roca, 1934.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: A l'aire lliure

Ús i funció actual: Nucli urbà

Observacions:

El lloc de Miramar tenia fama de pobre, a jutjar per la dita popular: "El rector de Miramar, quan té sopes no té pa".

Adreça: Miramar

Telèfon: 977 630 175 (ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.oasi.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.351828], [1.230318]