Sindicat Agrícola de Sant Jaume

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Figuerola del Camp

Adreça: C/ del Solar, 17

Descripció:
Edifici del Sindicat Agrícola de Sant Jaume, construït l'any 1921.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Cooperativa Agrícola

Estil: Noucentista

Datació: Segle XX (1921)

Localització: Dins del nucli urbà de Figuerola del Camp.

Descripció:

Edifici entre mitgeres de planta baixa i un pis. En la planta baixa hi ha quatre obertures d'arc carpanell, modificades. Una motllura amb flors decoratives separa la planta del primer pis. El motiu més important de l'edifici el forma la balconada d'aquest primer pis, amb balustres de pedra. Hi ha quatre obertures d'arc carpanell, emmotllurades en el seu perímetre i amb decoració floral a la llinda.

Damunt les finestres de la cambra d'aire hi ha una cornisa que sosté una barana, també de balustres, amb frontó central d'arc rebaixat on apareix, molt desbibuixat, el rètol de la Cooperativa Agrícola. Edifici de pedra i arrebossat.

Notes històriques:

El Sindicat Agrícola de Sant Jaume fou creat pels propietaris agrícoles de Figuerola l'any 1921, com a resultat de l'escissió dintre del Sindicat Agrícolar de Sant Isidre, creat el 1918 i que quedà en mans dels jornalers.

Al començament s'establí al cafè de la placeta (Cal Sastre), però ben aviat tindria local propi al carrer del Solà, 17, emplaçament actual.

Ha tingut sempre, i encara manté, cafè i sala recreativa, així com serveis diversos (adobs, etc). El juliol de 1977 es decorà la Sala de Dalt (bar) amb aportacions de la població.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: DOGC, 25/01/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Notes històriques de Figuerola. Commemoració del Mil·lenari de la primera notícia escrita (980-1980). Figuerola: 1980.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada

Ús i funció actual: Cooperativa agrícola

Adreça: C/ del Solar, 17

Telèfon: 977 630 175 (ajuntament)

Fax: 977 631 389 (ajuntament)

Lloc web: http://www.figuerola.altanet.org

Adreça electrònica: aj.figuerola@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.371190], [1.265429]