Castell de Forès

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Forès

Adreça: C/ del Castell

Descripció:
Sobre el punt més alt, dominant el poble de Forès, es troben les restes del que va ser el castell, edificat probablement a mitjans del segle XI.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular.

Datació: Època medieval.

Localització: Sobre el turó que domina el nucli històric de Forès.

Descripció:

Del castell de Forès només es conserven les bases d'alguns murs. També hi ha alguns elements ornamentals i constructius, com llindes o portalades, reaprofitats a les cases del poble.

Notes històriques:

La primera notícia que tenim del castell de Forès es data en el 1038, quan els comtes de Barcelona el van donar a Mir Foguet i Bernat, si bé aquesta data no s’ha pogut confirmar. L'any 1190 Berenguer de Fluvià vengué el castell al rei Alfons I. L'any 1285, el rei Pere III llegà en testament els castells i llocs de Forès, Sarral i Cabra al monestir de Santes Creus. El monestir mantingué la senyoria fins el 1821, quan sortí a subhasta pública la venda del castell, que ja estava molt malmès.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret.

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE, 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent-ruïna.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: C/ del Castell

Telèfon: 977 892 762 / 644 020 878 Ajuntament

Fax: 977 892 762 Ajuntament

Lloc web: http://www.fores.cat/fores/historia.php

Adreça electrònica: secretaria@fores.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.494087], [1.237867]