Abric de les Llibreres

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Montsià

Municipi: Freginals

Adreça: Prop de la cinglera de la Pietat, en la part nord-est. Situat aproximadament a un quilòmetre i mig de l'Abric dels Masets

Descripció:
Conjunt de pintures formades per 7 quadrúpedes situades en un pany d'uns 40 cm², a menys d'un metre del sòl actual de la cavitat. Formen part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica catalogat com a Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres

Localització: Es troba a prop de la cinglera de la Pietat, en la part nord-est. Situat aproximadament a 1,5 km de l'Abric dels Masets.

Descripció:

En un pany d'uns 40 cm², a menys d'un metre del sòl actual de la cavitat, podem contemplar una escena formada per 7 quadrúpedes. La tècnica emprada és la de les tintes planes. La gamma cromàtica utilitzada és la de vermells foscos. Totes les figures, tret d'una, miren a l'esquerra. Una figura es tracta d'un cèrvid en posició estàtica. També hi ha una cabra clarament definida, amb el cap, les banyes i les orelles ben visibles.

Notes històriques:

Descobert l'abril de 1983 pel Centre Excursionista d'Ulldecona. La primera referència bibliogràfica correspon a M. Genera quan el 1984 el cita al Vol. XIII de la Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Baix Ebre i Montsià. Un any més tard, aquesta mateixa autora conjuntament amb Josep Romeu i Joaquim Romeu varen publicar una noticia el "Full informatiu" del Museu del Montsià. L'any 1987, els tres varen presentar una comunicació sobre les pintures rupestres del Montsià al XIX Congreso Arqueológico Nacional. Durant el 1989 el Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va portar a terme el "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya", on aquestes pintures van ser objecte d'una documentació exhaustiva.

Tipus: BCIN-Zona arqueològica

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Registre Bic: R-I-55-0540

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

GENERA, M.: "Baix Ebre i Montsià", Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984. Vol. XIII.

GENERA, M.; ROMEU, J.; ROMEU, J.A.: "Nuevos hallazgos de pinturas rupestres en la comarca del Montsià", Actas del XIX Congreso Arqueológico Nacional II (Castellón de la Plana, 1987), pp. 147-160. Zaragona 1989.

GENERA, M.; ROMEU, J.; ROMEU, J.A.: "Els abrics dels Masets i de les Llibreres: Freginals: noves localitats amb pintures rupestres a la comarca del Montsià", Full informatiu 2. Museu del Montsià, p. 2. Amposta.

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998

Adreça: Prop de la cinglera de la Pietat, en la part nord-est. Situat aproximadament a un quilòmetre i mig de l'Abric dels Masets

Telèfon: 977 572 789 (Ajuntament de Freginals)

Fax: 977 572 787 (Ajuntament de Freginals)

Lloc web: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Abric_de_les_Llibreres_Freginals_el_Montsia

Adreça electrònica: aj.freginals@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.663433], [0.494924]