Abric de Masets

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Montsià

Municipi: Freginals

Adreça: A prop de la cinglera de la Pietat.

Descripció:
Es tracta d'un abric on es poden identificar dos grups de pintures rupestres cobertes per una gran concreció que dificulta la seva classificació. Del segon grup destaca una figura humana en estil semiesquemàtic.

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Abric amb pintures rupestres.

Datació: Neolític-Bronze.

Localització: Es troba en l'extrem NE de la Serra de la Pietat, concretament en el Barranc de Solsó.

Descripció:

Aproximadament a partir dels 50 cm del terra actual de la cavitat i en una superfície d'uns 8 m2, abunden les restes de pintures de tons rogencs. En un dels extrems de la visera i a uns 2 metres del sòl, es pot encara distingir la figura d'un arquer bastant ben conservada excepte les extremitats inferiors. La figura consta de cap i, almenys, quatre fletxes. També es distingeix el peu esquerre. Està representat amb gran dinamisme en posició de córrer. En la part inferior apareixen uns traços que semblen pertànyer a una altra figura. Les altres pintures es troben sota una colada estalagmítica que cobreix tot l'interior de la cova.

 

Notes històriques:

Aquestes pintures van ser descobertes el 1983 pel Centre Excursionista d'Ulldecona. El primer estudi bibliogràfic ho va dur a terme M. Genera en 1984. Posteriorment, aquesta mateixa autora juntament amb Josep Romeu i Joaquim Romeu van fer altres dues publicacions. Durant l'any 1989 les pintures van ser objecte d'una documentació exhaustiva, dins del "Projecte Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya" dut a terme pel Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Tipus: BCIN-Zona arqueològica

Disposició: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Registre Bic:R-I-55-0539.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bó.

Bibliografia:

GENERA, M.: "Baix Ebre i Montsià", Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 1984. Vol. XIII.

GENERA, M.; ROMEU, J.; ROMEU, J.A.: "Nuevos hallazgos de pinturas rupestres en la comarca del Montsià", Actas del XIX Congreso Arqueológico Nacional II (Castellón de la Plana, 1987), pp. 147-160. Zaragona 1989.

GENERA, M.; ROMEU, J.; ROMEU, J.A.: "Els abrics dels Masets i de les Llibreres: Freginals: noves localitats amb pintures rupestres a la comarca del Montsià", Full informatiu 2. Museu del Montsià, p. 2. Amposta.

Accés: Regular

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

De les 5 figures individualitzades, l'únic motiu identificable és la figura d'un arquer d'estil semiesquemàtic de caràcters realistes. Aquesta figura es localitza en el segon grup de pintures. La resta de figures, de difícil interpretació, corresponen a restes de pigment i una possible figura humana semiesquemàtica. Totes les figures són de color castany-vermell fosc i les tècniques utilitzades són la tinta plana i el traç simple.

Adreça: A prop de la cinglera de la Pietat.

Telèfon: 977 572 789 (Ajuntament de Freginals)

Fax: 977 572 787 (Ajuntament de Freginals)

Lloc web: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Articles/Abric_de_Masets_Freginals_el_Montsia

Adreça electrònica: aj.freginals@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.673217], [0.501481]