Casa pairal Martí-Miralles

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Freginals

Adreça: C/Major, 13

Descripció:
Casa pairal, situada enfront de l'església, és un gran edifici de planta baixa i dos pisos amb murs de maçoneria amb carreu a alguna cantonada i a les portes amb llindes. Al primer pis hi ha balcons, els muntants i baix amb rebocat fi.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: 1728

Localització: Es troba al centre de la vila.

Descripció:

Aquesta casa pairal, situada enfront de l'església, és un gran edifici de planta baixa i dos pisos amb murs de maçoneria amb carreus a alguna cantonada i portes amb llinda. Al primer pis presenta els balcons, els muntants i zona inferior amb rebocat fi. L'edifici té façana a tres carrers i una coberta de teula a dues vessants, amb ràfec suportat per bigues de fusta, de la qual destaca la porta externa de la façana principal, la qual introdueix formes triangulars sobre el buit rectangular. A la llinda de la porta principal hi posa: "AÑO 1728"; al revers de la llosa del balcó: "1904"; i a la llinda del carrer dels socors nº 3: "1906". A l'interior es conserva un pou del s. XIV i un celler.

Notes històriques:

El Sr. Joan Martí Miralles, nat el 1867, fou un conegut jurista, que un cop acabada la carrera s'establí a Barcelona. Publicà alguns llibres sobre temes de lleis. El llinatge dels Miralles sembla que procedia en origen de Santa Maria de Miralles (Anòia) i que s'establiren a la comarca del Motsià després de la conquesta a mitjans segle XII. El casal fou destruït a la Guerra de Successió i reconstruït el 1728. Actualment és la seu de l'ajuntament.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/Major, 13

Telèfon: 977 572 789 (Ajuntament de Freginals)

Fax: 977 572 787 (Ajuntament de Freginals)

Lloc web: http://www.ajuntamentdefreginals.org

Adreça electrònica: aj.freginals@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.671655], [0.519755]