Forn de calç d'en Tela

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Montsià

Municipi: Freginals

Adreça: Creu del Coll

Descripció:
Forn de calç construït entre dos bancals aprofitant el desnivell del terraplè i la situació arrecerada al vent. Al seu costat es troba un altre forn més petit per tal de combinar els processos de cocció i càrrega de pedra.

Tipus monument: Industrial. Forn.

Estil: Obra popular

Localització: Es troba a la Creu del Coll, al nord-oest als afores de la vila.

Descripció:

Forn de calç bastit entre dos bancals aprofitant el desnivell del terraplè i la situació arrecerada al vent. Al seu costat es troba un altre forn més petit per tal de combinar els processos de cocció i càrrega de pedra. El forn és una excavació cilíndrica d'uns 3,5 m de diàmetre a la part baixa i uns 3 m de diàmetre a l'alta. A sota, disposa de replà per ordenar les primeres pedres i un cendrer. A la par de davant, dos murs completen el forn, deixant una port oberta per a l'entrada de la pedra, que es tancaria per convertir-se en la boca durant la cocció.

Notes històriques:

Aquest tipus de forn constitueix una tipologia estesa a la comarca i que se'n anomena "forn efímer". Aquest nom deriva del caràcter provisori d'aquesta estructura ja que s'abandonava quant començava a mancar la pedra, la malesa o després d'unes vuit o deu cuites, ja que les pròpies parets fetes amb el mateix tipus de pedra calcària es desfeien sense poder resistir més cuccions.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Accés: Regular

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Creu del Coll

Telèfon: 977 572 789 (Ajuntament de Freginals)

Fax: 977 572 787 (Ajuntament de Freginals)

Lloc web: http://www.ajuntamentdefreginals.org

Adreça electrònica: aj.freginals@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.680769], [0.512223]