Forn de calç de Fermín Fonollosa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Altres monuments d'arquitectura industrial

Comarca: Montsià

Municipi: Freginals

Adreça: Carretera a Amposta

Descripció:
Aquesta fàbrica, bastida amb murs de maçoneria, aprofita el desnivell del barranc per situar els dos forns de calç i es situa a prop de les canteres per extreure la pedra calcària.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Forn.

Estil: Obra popular

Datació: 1940 -1950

Localització: Es troba al nord-est, als afores de la vila.

Descripció:

Aquesta construcció està bastida amb nurs de maçoneria, bigues de formigó o prefabricades de ceràmica armada i cobert de teula. La fàbrica aprofita el desnivell natural del barranc per ubicar-hi els dos forns. Tanmateix estava situada al costat  de la pedrera per extreure la pedra calcària. La indústria disposava de dos forns per poder alternar el procés de cuita amb la càrrega i descarrega. Aquests, estaven construïts amb peces prismàtiques de ceràmica i amb cambra de descàrrega per a la producció de carbonet. La fàbrica també disposava de magatzems i coberts per al combustible (malesa, sansa i fusta) i una cambra estanca per la calç.

Notes històriques:

Amb la crisis econòmica dels anys 60, l'aparició de nous materials, de nous aglomerants per la construcció, etc, la fàbrica va deixar de funcionar.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Carretera a Amposta

Telèfon: 977 572 789 (Ajuntament de Freginals)

Fax: 977 572 787 (Ajuntament de Freginals)

Lloc web: http://www.ajuntamentdefreginals.org

Adreça electrònica: aj.freginals@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.676416], [0.525313]