Casa Porta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Montsià

Municipi: Galera, La

Adreça: C/De la Creu, 10

Descripció:
Conjunt d'edificacions de grans dimensions bastides a finals del segle XIX. El molí que hi ha a l'interior és un dels pocs de les Terres de l'Ebre que fa servir la pedra circular per moldre les olives.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: 1884

Localització: Es troba als afores del poble, un cop passat el barranc de la Galera en direcció sud-oest.

Descripció:

Conjunt format per diverses estructures de considerable dimensió. L'edifici principal presenta una planta rectangular i  es composa de planta baixa i dos pisos. La façana que dóna cap al carrer de la Creu disposa unes obertures ordenades simètricament, amb balconades a la planta primera, finestres a la segona. A la planta baixa hi ha la porta d'arc escarser amb dues finestres de petites dimensions a la seva dreta i una més gran a l'esquerra. La construcció de servei fa cantonada i s'articula de planta baixa, pis i golfes. A la part posterior de les edificacions hi ha un pati amb accés des del camí lateral. La propietat es prolonga fins a la carretera de la Sénia i la limita un mur de paredat.

Notes històriques:

El molí és un dels pocs de les terres de l'Ebre que encara utilitza la pedra circular per a moldre les olives i la continuïtat d'aquest sistema és incert. Tot el conjunt s'ha rehabilitat recentment.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge unifamiliar

Observacions:

També anomenat Molí de Porta o Molí de la Creu.

Adreça: C/De la Creu, 10

Telèfon: 977 718 339

Fax: 977 718 538

Lloc web: http://www.galera.altanet.org

Adreça electrònica: terracota@galera.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.680120], [0.460709]