Mercat de la Galera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Mercats

Comarca: Montsià

Municipi: Galera, La

Adreça: C/Major, s/n - C/Sant Isidre

Descripció:
Edifici construït el segle XIX, formada per una estructura de ferro i teulada a dues vessants que delimita un espai obert que s'utilitza per fer el mercat públic.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Comercial. Mercat.

Estil: Arquitectura del ferro

Datació: Segle XX

Localització: Es troba al centre de la vila.

Descripció:

Es tracta d'una construcció feta amb una estructura de ferro, amb coberta a doble vessant on s'ha emprat el fibrociment i uralita, i adorns de fusta treballada. A la teulada hi ha uns canalons a banda i banda que recullen l'aigua de la pluja. El mercat és un espai obert, sense cap paret que el limiti. En conjunt és una edificació molt senzilla i pràctica per a la utilització a la qual està destinada. El mercat ha estat repavimentat i la mitgera amb la casa veïna s'ha aplacat amb ceràmica.

Notes històriques:

Construcció bastida el segle XIX. El dia de mercat és el dissabte al matí. 

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Mercat

Adreça: C/Major, s/n - C/Sant Isidre

Telèfon: 977 718 339

Fax: 977 718 538

Lloc web: http://www.galera.altanet.org

Adreça electrònica: terracota@galera.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.682190], [0.463285]