Celler de la Cooperativa Agrícola de Gandesa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Terra Alta

Municipi: Gandesa

Adreça: Avinguda de Catalunya, 28.

Descripció:
El celler cooperatiu és un edifici noucentista que va ser projectat el 1919 per l'arquitecte César Martinell. El cos principal presenta tres naus rectangulars paral·leles de diferent alçada amb coberta de volta de totxo carregada sobre arcs de diafragma parabòlics. La teulada, realitzada a diferents nivells, mostra petites obertures intercalades entre les voltes amb una doble funció, la d'il·luminació i la de fer desaparèixer els gasos de la fermentació del vi. El propi Martinell explica que va prescindir per primera vegada de la fusta en la coberta i va utilitzar el sistema de voltes i arcs equilibrats.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Celler cooperatiu.

Estil: Noucentisme.

Datació: 1919-1920

Localització: Nucli urbà

Descripció:

El celler i molí d’oli de la Societat Cooperativa Agrícola de Gandesa és el més gran i un dels més singulars i prestigiosos de Martinell. Ja no es tracta de naus paralel·les amb cobertes a dos vessants ni de planta basilical, sinó d’una aproximació a l’arquitectura industrial del Shed o repetició de mòduls que formen una coberta en cresteria que en aquest cas s’aproxima, més que al model europeu, a les cobertes en volta catalana del gaudinista Lluís Muncunill al vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa (1907-09). Martinell prescindí de les antigues encavallades i bigues de fusta tradicionals que va substituir pels arcs parabòlics equilibrats i les cobertes de voltes de maó de pla. Treballava les estructures portants totalment en maó al mode gaudinià. Els carcanyols calats dels arcs formen passadissos que atorguen als interiors la sensació d’un bosc de columnes. La sobrietat de la decoració exterior contrasta amb la disposició geomètrica del maó a l’interior.

El celler cooperatiu de l'arquitecte Cèsar Martinell és un edifici d'un cos principal que presenta tres naus rectangulars paral·leles de diferent altura amb cobertes de volta de maó de pla carregades directament sobre arcs de diafragma parabòlics. La coberta, realitzada a diferents nivells, deixa petites obertures d'il·luminació intercalades entre les voltes, a més aquestes obertures també serveixen per a ventilar els gasos de la fermentació del vi. Trobem dues naus més, transversals a les anteriors, la primera d'elles amb arcs, on es localitza la sala de màquines, i l'altra, amb dos pilars centrals i voltes força complexes, que serveix com a sala d'exposició dels productes del celler. Les finestres, emmarcades en maó vist, estan realitzades en arc de mig punt,  i dividides cadascuna per dos pilarets de maó. La façana principal destaca per la seva composició ordenada en tres nivells segons les textures i materials utilitzats: un primer nivell o sòcol de pedra en el qual s'integren les finestres baixes de ventilació i la porta d'accés, un segon nivell de parament llis pintat de blanc on es troben les finestres superiors emmarcades en maó a plec de llibre i on destaca el fris ceràmic, i un tercer nivell de coronament de l'edifici que permet llegir la formalització de la coberta. Del conjunt remarcar la coberta de volta de maó de pla a diferents altures, que permet la il·luminació amb petites obertures.

 

Tipus: BCIN, monument històric

Data disposició: 30/07/2002

Publicació: DOGC 18/09/2002

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LACUESTA, Raquel [et al.]: Catedrals del vi. Arquitectura i paisatge. Manresa: Angle, 2009.

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tarragona, Diputació de Tarragona, 2012.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada.

Ús i funció actual: Celler cooperatiu

Observacions:

Concertar les visites al teléfon 977420403 o a l'Oficina Municipal de Turisme de Gandesa, al 977420910.

Adreça: Avinguda de Catalunya, 28.

Telèfon: 977 420 017 / 977 420 403 / 977 420 910

Fax: 977 420 403

Lloc web: http://www.coopgandesa.com

Adreça electrònica: info@coopgandesa.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.054951], [0.440353]