Casal Social de Garcia

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Garcia

Adreça: Carrer del Centre, 6.

Descripció:
Edifici del Casal Social de Garcia, construït en estil noucentista, per un mestre d'obres desconegut, el 1930.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Societat cultural.

Estil: Obra popular. Noucentisme

Datació: 1930

Localització: Al nucli urbà.

Descripció:

Fruit de la traça d'un mestre d'obres, la façana del Casal Social de Garcia és un mostrari d'elements ornamentals i compositius. L'edifici té dues alçades, la planta baixa, amb un sostre molt més alt que el primer pis. L'accés es va voler magnificar amb dues columnes sobre pedestals i amb els capitells col·locats com mènsules. Darrere els capitells hi ha mosaics en damer blau i blanc. L'arc escarser de la porta amb els totxos a sardinell també té una ornamentació a la clau amb el mateix damer. A la línia d'imposta de l'arc s'hi troba una doble cornisa de totxo. El balcó està sostingut per quatre mènsules i té la barana de ferro bombat. De les tres obertures, la del mig té una sobrellinda triangular de totxo que imita els frontons neoclàssics amb una ornamentació ceràmica interior. Les altres dues tenen un arc rebaixat amb els totxos a sardinell. El coronament de la façana és una barbacana de teula i totxo que fa una triple ondulació amb una bola sobre cada onda.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil.

Condicions de visita: Visita lliure.

Ús i funció actual: Societat recreativa.

Adreça: Carrer del Centre, 6.

Telèfon: 977 400 638 Ajuntament

Fax: 977 402 582 Ajuntament

Lloc web: http://www.garcia.cat/

Adreça electrònica: aj.garcia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.1368357], [0.6497659]