Estació de Renfe i Casa dels Treballadors

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Estacions de ferrocarrils

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Garcia

Adreça: Les Sènies.

Descripció:
Antiga estació de tren i casa dels treballadors, que es va construir a Garcia durant la primera meitat del segle XX. Actualment resten abandonats.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Estació ferroviària.

Estil: Eclecticisme.

Datació: 1922

Localització: Partida de les Sénies, a la vessant oposada del riu Ebre del nucli de Garcia. Al costat de la Sénia de l'Olives.

Descripció:

L'edifici de l'estació ferroviària és una construcció aïllada, de planta rectangular, d'un pis d'alçada i de coberta plana.  Les façanes són simètriques, amb quatre eixos d'obertures d'arc rebaixat, que destaquen, juntament amb les cantonades i les cornises sobre el maó aplantillat. A la part superior hi ha una cornisa amb volada sostinguda per mènsules i un capcer central d'arc escarser que incorpora un motiu circular amb lletres entrellaçades.

Uns metres separat de l'estació es va construir un segon edifici destinat a l’habitatge de treballadors.  És una construcció de dos nivells d'alçat i coberta de dues vessants. Tenia un ràfec de considerable volada sostingut per cabirons. 

Notes històriques:

El 1922 es va construir una estació de ferrocarril llargament demandada pel poble de Garcia. Ja al 1893 es tenen notícies d'aquesta petició de connexió amb la xarxa ferroviària per par de l'ajuntament i els veïns de Garcia. L'objectiu d'aquesta estació era permetre tan el transport de passatgers com el de les mercaderies agrícoles produïdes al nucli de Garcia. La situació de l'estació, a l'altra vessant del riu respecte al poble de Garcia, en va provocar a la llarga el seu abandonament.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent.

Bibliografia:

Autors Diversos. Recull de Notes Històriques de la Vila de Garcia. Móra d'Ebre: Ajuntament de Garcia, 1995.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Les Sènies.

Telèfon: 977 400 638 Ajuntament

Fax: 977 402 582 Ajuntament

Lloc web: http://www.garcia.cat/

Adreça electrònica: aj.garcia@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.139271], [0.641757]