Església parroquial de Sant Jaume

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Garidells, Els

Adreça: Plaça de l'Església

Descripció:
Edifici d'una sola nau amb capelles laterals, absis pla i cor als peus.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Neoclàssic

Localització: Dins del nucli urbà dels Garidells

Descripció:

L'església parroquial de Sant Jaume és un edifici d'una sola nau amb capelles laterals, absis pla i cor als peus. La nau es cobreix amb volta de canó amb llunetes, i les capelles, amb petites voltes de canó perpendiculars a la nau central. La façana presenta una estructura simètrica, formada per tres cossos: a la part central, que es corona a dos vessants, hi ha la porta d'accés allindada, emmarcada en pedra, i un òcul superior. A ambdós costats hi han cossos verticals amb finestres allindades tapiades. El campanar és de base quadrada i obertures d'arc de mig punt, amb coberta de pavelló.

Notes històriques:

La referència més antiga del lloc dels Garidells apareix en la donació del terme i el castell dels Garidells que va fer l'any 1174 Guillem de Calramunt als seus germans Arnau i Berenguer. Pel que fa  a l'església parroquial cal esperar fins a les relació de dècimes papals dels nays 1279 i 1280, on consta que no hi contribuïa amb res. Això vol dir que la parròquia era pobra i no tenia les rendes suficients per a tributar.

La parròquia dels Garidells, a finals del segle XV, era de col·lació de l'arquebisbe de Tarragona.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 03/07/202

Publicació: DOGC 22/11/2002

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior. A l'interior els dies de celebració

Ús i funció actual: Culte. Parròquia

Adreça: Plaça de l'Església

Telèfon: 977 625 230

Fax: 977 625 731

Lloc web: http://www.garidells.altanet.org

Adreça electrònica: aj.garidells@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.207382], [1.248009]