Ca Marcó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Ginestar

Adreça: C/Ample, 20

Descripció:
Casal construït a inicis del segle XX, distribuït en cinc crugies amb planta baixa, primer pis i golfes. Les obertures de la façana del pis principal són balconades amb barana de ferro, que amb els brancals treballats de la porta principal donen un aspecte destacat a la casa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Eclecticisme

Datació: segle XX.

Localització: Dins del nucli urbà de Ginestar.

Descripció:

Ca Marcó és un casal construït l'any 1904 amb una façana molt ampla dividida en cinc crugies i amb una planta rectangular. Segueix l'esquema típic de les cases pairals amb planta baixa, primer pis i golfes. Les finestres, balcons i portes són obertures rectangulars. La portalada d'accés a l'interior de l'edifici es troba emmarcat per una motllura de pedra treballada, amb una clau de llinda destacada i gravada amb la data de construcció de l'edifici, '1904'. Als costats de la porta hi ha dues finestres, tot i que una d'elles ha estat transformada recentment en una porta. El primer pis te quatre balcons exempts amb baranes de ferro decorades. Les golfes tenen petites finestres quadrades amb petites baranes de ferro. La façana és arrebossada i decorada amb motius florals situats entre les obertures a mode de plafons rectangulars. Una cornisa motllurada remata aquesta façana i damunt seu s'assenta una barana d'obra decorada amb motius calats.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/Ample, 20

Telèfon: 977 409 005 Ajuntament

Fax: 977 409 389 Ajuntament

Lloc web: http://www.ginestar.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.ginestar@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.042203], [0.634131]