Ca Pellisa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Ginestar

Adreça: C/Ample, 16

Descripció:
Casal de finals del segle XIX ubicat al centre de Ginestar de planta baixa, primer pis i golfes amb una façana decorada amb arrebossat imitant carreus de pedra

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX

Localització: Dins del nucli urbà de Ginestar.

Descripció:

Ca Pellisa és un edifici bastit a finals del segle XIX entre mitgeres, de planta rectangular i amb planta baixa, primer pis i golfes. Les obertures de l'edifici són totes rectangulars. Destaca la portalada principal per la seva ubicació descentrada de l'eix de l'edifici. És una porta emmarcada amb pedra treballada i decorada amb una motllura acanalada. La llinda destaca per la seva peça central, on apareix gravada la data de construcció de l'edifici, '1892' i les inicials del primer propietari, "J.P.". Quatre balcons exempts amb llosanes motllurades i baranes de ferro tallat es troben en el primer pis. Aquests balcons com les finestres de la planta baixa estan emmarcades per decoració imitant carreus de pedra regulars. Les golfes estan ventilades per petites obertures quadrangulars amb petites balcones. La façana de l'edifici és arrebossada amb una decoració que imita carreus de pedra regulars, excepte a les golfes on es poden veure les totxanes, i està rematada per una barbacana sostinguda amb mènsules de fusta.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/Ample, 16

Telèfon: 977 409 005 Ajuntament

Fax: 977 409 389 Ajuntament

Lloc web: http://www.ginestar.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.ginestar@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.042112], [0.633910]