Casa del Carrer Covadonga núm. 9

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Ginestar

Adreça: C/ Covadonga, 9

Descripció:
Edifici entre mitgeres d'inicis del segle XX. Seguix el tradicional esquema de planta baixa, primer pis i golfes

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Reseidencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XX

Localització: Al centre del nucli urbà de Ginestar.

Descripció:

És un gran edifici de planta irregular distribuït en planta baixa, primer pis i golfes. El casal té una façana principal amb una portalada d'arc rebaixat amb emmarcament de pedra i una clau amb les inicials "V.C." juntament amb "1906", data de construcció de l'edifici. A mitja alçada, al costat de la porta principal hi ha un finestral obert a un balcó exempt. Al primer pis, damunt de la portalada hi ha dos balcons exempts i una finestra al mig, tot d'arc rebaixat i bastit amb maons. En aquest mateix pis es troba una galeria formada per sis obertures d'arc apuntat bastides amb maons i delimitades per baranes d'obra. Una cornisa motllurada de maons marca la divisòria entre el primer pis i les golfes, obertes a l'exterior mitjançant obertures ovalades.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Covadonga, 9

Telèfon: 977 409 005 Ajuntament

Fax: 977 409 389 Ajuntament

Lloc web: http://www.ginestar.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.ginestar@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.041348], [0.631919]