Església parroquial de Sant Martí o Església Nova

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Ginestar

Adreça: Plaça de l'Església, 2

Descripció:
Església d'estil barroc construïda per l'ordre de l'Hospital durant el segle XVIII, període de gran creixement del poble de Ginestar.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església

Estil: Barroc

Datació: 1784

Localització: Dins del nucli urbà de Ginestar

Descripció:

L'església de Sant Martí és un edifici de planta de creu llatina, amb tres naus, absis poligonal i un creuer cobert per una cúpula. La coberta de la nau central és de volta de canó amb llunetes separada en tres tramades per arcs torals descansats sobre una cornisa motllurada sostinguda per pilastres esveltes. Les dues naus laterals estan cobertes per voltes d'aresta i són ocupades per capelles que es comuniquen entre sí. Una gran cúpula cobreix el creuer, te tambor i llanterna de forma poligonal. L'absis és cobert per una volta de quart d'esfera. A les dues bandes del presbiteri hi ha també capelles obertes al creuer cobertes per petites cúpules amb tambors poligonals. El cor de l'església es troba als peus de l'edifici, sostingut per una volta rebaixada amb llunetes.

La façana principal destaca per la part central amb un parament diferenciat de la resta, bastit amb carreus ben desbastats i disposats en filades regulars. La portalada principal és d'arc de mig punt, flanquejat per dues columnes circulars sobre dos grans basaments. Hi ha també un entaulament sostingut per aquestes dues columnes, és de forma ondulada i al centre es troba un escut amb la creu de Malta. Sobre aquesta portalada s'hi ha construït una fornícula apetxinada de punt rodó, emmarcada per dues columnetes que sostenen un entaulament molt semblant a l'anterior. Corona aquest entaulament un frontó triangular decorat amb l'escut de Ginestar i la data de construcció de l'edifici, 1784.

Sobre aquest conjunt decoratiu es troben dues rosasses, la central de grans dimensions i la superior de mides més reduïdes. Finalment, un campanar de cadireta d'un sol arc de mig punt remata el conjunt de la façana. El campanar es situa a la dreta de la façana, de planta quadrada i bastit en maons que encara resta sense finalitzar.

Notes històriques:

La construcció d'aquest temple es deu a la necessitat del poble de Ginestar de gaudir d'un temple de majors proporcions després d'un període de gran creixement de la població. L'any 1718 hi havia 210 habitants mentre que el 1860 ja hi vivien 1292 habitants. Aquesta gran explosió demogràfica va forçar a l'ordre de l'Hospital a construir un nou temple durant el segle XVIII. L'edifici segueix els cànons dels temples hospitalers, com l'estil de la portalada barroca així com la inclusió de l'escut amb la creu de vuit puntes de Malta.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

LÓPEZ, A.: Guia d'Arquitectura de la Demarcació de l'Ebre, Tortosa, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de l'Ebre, 2002.

FUGUET SANS, J.: Templers i hospitalers, Barcelona, Dalmau, 1997-2005.

PLADEVALL I FONT, A. [coord.]: Catalunya romànica, Barcelona, Enciclopèdia Catalana S. A., 1984-1998.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Observacions:

La cúpula del creuer és considerada com una de les més notables de la comarca. Els escuts de la façana estan considerats Bé Cultural d'Interès Nacional.

Adreça: Plaça de l'Església, 2

Telèfon: 977 409 005 Ajuntament

Fax: 977 409 389 Ajuntament

Lloc web: http://www.ginestar.orq/index.php/turisme-/que-veure/esglesia-sant-marti.html

Adreça electrònica: aj.ginestar@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.041859], [0.632603]