Centre històric de Godall

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Montsià

Municipi: Godall

Adreça: Plaça de l'Església

Descripció:
El topònim de Godall es coneix des d'època sarraïna. L'any 1153 Ramon Berenguer IV va fer donació de la vila a Guillem de Copons. El nucli actual és el resultat de l'unificació de tres sector diferenciats: Villallarga, la zona darrera de l'església i la dels voltants del carrer de la Taleca.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Centre històric

Localització: Centre de la vila.

Descripció:

Als orígens de Godall existien tres zones diferents, delimitades pel barranc de la Caldera: Villallarga, la zona posterior de l'església i la dels voltants del carrer de la Taleca. Després del cobriment del barranc aquests tres nuclis van tendir a la seva unificació. Aquest nucli es caracteritza pels pendents pronunciats dels seus carrers, alguns dels quals conserven els habitatges tradicionals d'aspecte rural. Un d'aquests carrers és el de Villallarga o el de la Taleca, on hi destaca el petit pont que comunicar dues cases enfrontades. En canvi, el carrer Carrerassa presenta habitatges d'inspiració noucentista, amb façanes decorades amb esgrafiats. Degut a la importància de la circulació d'aigües subterrànies, existeix un nombre important de pous tant dins com fora del nucli. La vila conserva tot els antics pous (Pou bo, el de Villallarga, el de Centelles, el de Sant Roc i el de Povet), tot i que es troben en desús des de l'arribada de l'aigua corrent els anys 70 del segle passat.

Notes històriques:

El topònim de Godall es coneix des del temps de la dominació sarraïna. L'any 1153 Ramon Berenguer IV va fer donació de la vila a Guillem de Copons, que havia estat batlle de Tortosa arran de la conquesta. A principis del segle XIII els seus descendents compartien la senyoria amb Ramon Centelles i Pere Godall. Posteriorment, la família Centelles es va convertir en els únics senyors del terme. Fins l'any 1716 el municipi va pertànyer a la vegueria de Tortosa i entre aquesta data i el 1833 al seu corregiment. Durant el segle XIX va haver un augment demogràfic important de la població i a partir del segle XX començà una regressió que encara continua.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Centre històric

Adreça: Plaça de l'Església

Telèfon: 977 738 018

Fax: 977 738 225

Lloc web: http://www.godall.cat

Adreça electrònica: ajtgodall@gmail.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.655515], [0.468686]