Església parroquial de Sant Salvador

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Montsià

Municipi: Godall

Adreça: Plaça Església o Mare Teresa Blanch

Descripció:
Construcció bastida el segle XVII damunt d'un edifici anterior romànic. Denota certa referència fortificada, reforçada pel campanar a mena d'atalaia i un seguit de finestres de petites dimensions que recorden les espitlleres d'una fortalesa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Gòtic tardà. Barroc.

Datació: Segle XVI-XVII

Localització: Es troba al centre de la vila.

Descripció:

Construcció de planta rectangular, d'un sola nau, amb capelles laterals entre contraforts i absis poligonal. La nau i les capelles estan cobertes amb volta d'aresta. Les claus de les voltes presenten una decoració vegetal força senzilla. La llum entra a partir de les finestres situades a la part superior de les capelles i de la nau. A banda i banda de la capçalera hi ha dues estances irregulars que serveixen com a sagristia i magatzem, que antigament estaven unides per un passadís darrere del mur frontal de l'altar i actualment inutilitzat degut a la construcció d'una absidiola a la part inferior. La porta principal, d'arc de mig punt adovellada, es troba a un lateral i està precedida per un porxo que ocupa l'espai entre contraforts, cobert amb volta de creueria. A la dreta de la porta s'alça el campanar de planta quadrangular amb obertures als quatre costats, amb un darrer pis amb torreta en degradació, que es contraposa amb un d'espadanya al costat oposat. En una torre adjunta, a la part superior, hi ha un rellotge mecànic. 

Notes històriques:

Construcció consagrada l'any 1609, bastida damunt d'una d'anterior romànica. Aquesta data és una de les que es poden veure a la porta d'accés. En el mateix lloc, també hi trobem l'any 1954 que probablement es refereix a la darrera intervenció portada a terme a l'edifici. Amb la restauració es van arrebossar els sectors dels murs que no eren de pedra, fent línies d'escaire per simular carreus.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Parròquia.

Adreça: Plaça Església o Mare Teresa Blanch

Telèfon: 977 738 018

Fax: 977 738 225

Lloc web: http://www.godall.cat

Adreça electrònica: ajtgodall@gmail.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.655629], [0.468680]